Tiedot
Etu- ja sukunimi

Kirsi Koskela

Maa

Suomi

Pääosaaminen

Kirjoitustyöt

Sivuosaaminen

maantiede, kulttuuriperintö, luonto ja eräily, liikunta, matkailu, matkailun ohjelmapalvelut