Käyttöehdot

Käyttäessäsi tätä sivustoa ja sen tietoja hyväksyt sitä koskevat käyttöehdot.
Lue myös rekisteriseloste tämän sivun lopussa.

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Freelanceri.infon (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Freelanceri-verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä “Käyttöehdot”). Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa tai jonka kautta Palvelun käyttäjät (jäljempänä “Käyttäjä”) voiva luoda oman profiilin, jossa ilmoittavat osaamisensa, koulutuksensa sekä muita tietoja itsestään. Työnantajat ja muut työvoimanetsijät voivat hakea eri alan freelancereita eri hakuehdoilla ja sitten tarvittaessa ottaa heihin yhteyttä. Palvelu on täysin ilmainen ja vapaaehtoinen.

1.2 Palvelun joidenkin osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun tai muuten käyttäessään Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

2. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT

2.1 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan sekä Käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen haltuun tai tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen ja sille on jäänyt kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö.

2.2 Palvelussa ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä.

2.3 Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

2.4 Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUUT

3.1 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

3.2 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolelle vievien linkkien oikeellisuudesta eikä linkkien takana olevan aineiston sisällöstä. Palveluntarjoajan Palvelun yhteydessä esittämät muut kuin Palvelun käyttöä koskevat ohjeet on lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjeellisiksi, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sisällöstä tai noudattamisesta aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa esim. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa julkaisemien kirjoitusten sisällön lainmukaisuudesta, niiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

3.3 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, jonka ilmaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

3.4 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

4.1 Palveluntarjoaja on sitoutunut suojaamaan käyttäjän yksityisyyttä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen henkilötietolain (523/1999) vaatimuksia. Freelanceri.info-verkkosivustolta kerätyt henkilötiedot tallennetaan käyttäjärekisteriin. Käyttäjästä rekisteröidään vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustolla. Rekisteriä käytetään käyttäjien yhteydenottojen hoitamiseksi, käyttäjien segmentointiin ja sisäisen statistiikan keräämiseen. Käyttäjien tietoja ei luoveta eteenpäin.

4.2 Palveluntarjoaja säilyttää kaikki käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

4.3 Palveluntarjoaja voi luovuttaa Käyttäjiä koskevia tietoja poliisille ja muille viranomaisille, sikäli kuin tietojen luovuttaminen on perusteltua niiden virkatehtävien suorittamiseksi.

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

5.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 7.2.2009

1. Rekisterinpitäjä
Freelanceri.info / Jon Haglund Tmi
Y-tunnus: 2035578-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Jon Haglund
Ribbingintie 91, 00890 Helsinki
jon@jonhaglund.fi

3. Rekisterin nimi
Freelanceri-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Freelancerit ilmoittavat olemassa olostaan ja osaamisestaan, jotta heitä voi etsiä palvelun kautta ja ottaa heihin yhteyttä. Käyttäjästä rekisteröidään vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustolla. Henkilötietoja voidaan käyttää käyttäjien segmentointiin, statistiikan keräämiseen sekä käyttäjäsuhteen ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään tallennettavat henkilötiedot:

 • Käyttäjätunnus (pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Salasana (pakollinen tieto, ei näy julkisesti sivustolla)
 • Sähköposti rekisteröitymistä varten (pakollinen tieto – ei näy julkisesti sivustolla)
 • Sähköposti julkiseen profiiliin (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Etu- ja sukunimi (pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Syntymävuosi (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Puhelin (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Toiminimi/yritys (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Sukupuoli (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Maakunta (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Maa (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Koulutus (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Kielitaito (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Tuntihinta (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Pääosaaminen (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Sivuosaaminen (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Kuvaus (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)
 • Kotisivut (ei pakollinen tieto – näkyy julkisesti sivustolla)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteröintisivun kautta: https://freelanceri.info/rekisteroidy/

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisteröity päättää itse mitkä tietosisällöt näkyvät julkisessa profiilissaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Freelanceri.infon verkkosivun hallintapaneelissa ja samalla myös mysql-tietokannassa. Järjestelmän liikenne on salattua (SSL). Käyttäjätietoja pääsee tarkastelemaan ja ylläpitämään vain sivuston ylläpitäjä, Jon Haglund. Palveluntarjoajana toimii Suncomet webhotelli.

 

Sivu päivitetty: 23.4.2018

Ota yhteyttä

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Siirry työkalupalkkiin